EL NOSTRE PROPÒSIT

Generar riquesa sostenible en tota la cadena agroalimentària mitjançant la llavor, gràcies a equips realitzats i compromesos.

OUR PATH TO PURPOSE

OUR PATH TO PURPOSE

veure vídeo

ELS NOSTRES 20
PROJECTES AMB IMPACTE

1.

Impulsar l’escolta dels empleats​​

2.

Garantir la comunicació interna i externa

3.

Implementar el Pla de Desenvolupament i Talent

4.

Vetllar per l’equitat i la competitivitat en la retribució

5.

Fomentar la diversitat i la inclusió

6.

Promoure entorns laborals saludables

7.

Mantenir un desenvolupament de l’activitat de l’empresa fidel als seus valors

8.

Reduir el consum de recursos dins el nostre sistema de producció

9.

Desenvolupar varietats que redueixin la petjada ecològica

10.

Incorporar criteris de sostenibilitat en l’elecció de productes i processos 

11.

Reduir el desaprofitament alimentari

12.

Millorar la gestió de residus

13.

Mesures per mitigar l’impacte ambiental de l’organització

14.

Gestió fitosanitària eficient a les finques

15.

Invertir en mitjans tècnics i humans en recerca i innovació

16.

Impulsar l’autoconsum energètic

17.

Implementar tecnologies més eficients i netes

18.

Promoure aliances en pro de la sostenibilitat dins del sector

19.

Elaborar una política interna de patrocinis, donacions i col·laboracions

20.

Fomentar el creixement i el desenvolupament econòmic sostenible

CONTRIBUCIÓ ALS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

(ODS)

 

Per a Semillas Fitó, la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és un compromís a llarg termini per a la integració dels reptes socials i mediambientals de l’empresa, de manera voluntària, mentre es busca un diàleg obert amb els grups d’interès i una relació de win-win que generi un impacte positiu en les 3 P (People, Profit, Planet).

 

Des de l’any 2021, un Comitè de Sostenibilitat format per un equip multidisciplinari, que compta amb membres de diferents departaments de Semillas Fitó, vetlla per la integració d’aquests reptes i lidera la RSC com un projecte prioritari i transversal.

 

A continuació, detallem els Objectius de Desenvolupament Sostenible prioritaris de la companyia en els quals se centra l’estratègia de sostenibilitat que s’està duent a terme, tot i que l’impacte de les accions de Semillas Fitó també repercuteix en la majoria dels 17 ODS.

Els ODS, acordats per les Nacions Unides l’any 2015, són una crida a l’acció a nivell mundial amb l’objectiu de posar fi a la pobresa, protegir el planeta i millorar les vides i les perspectives de les persones d’arreu del món. Aquests 17 objectius es concreten en 169 metes específiques que s’han d’assolir fins al 2030.

MEMÒRIA ANUAL

2022

CONTACTA AMB NOSALTRES

Consulta la nostra xarxa comercial arreu del món

Oficina Central

Selva de Mar 111 08019 Barcelona España
Tel.: 93 303 63 60 · Fax: 93 303 63 73

info@semillasfito.com